Єдина система класифікації юридичних послуг (UTBMS, LEDES, EW-UTBMS, Canadian Litigation Code Set)

Приватна практика кожного юриста розпочинається з формування переліку власних послуг. Згодом цей перелік змінюється та доповнюється новими практиками. Кожний юрист неодноразово замислювався над назвою тієї чи іншої послуги: участь в судовому засідання, представництво в суді чи участь в судовому слуханні? Нерідко, певні послуги є настільки специфічними, що по їхній назві клієнту не відразу зрозуміло, які саме дії вчинялися юристом під час надання таких послуг. Відкритість у відносинах з клієнтом – це один із основних принципів побудови відносин юриста з клієнтом. Зрозумілість та прозорість послуг дозволяє забезпечити дотримання цього принципу.

Відсутність єдиного підходу до класифікації юридичних послуг породжує ряд проблем. Як правило, клієнти бажають не просто отримати рахунок із загальною назвою «надання юридичних послуг», а отримати зрозумілу для них деталізацію таких послуг, в якій перелічено перелік дій, що надавалися в межах тієї чи іншої послуги. Ситуація ускладнюється у випадку коли необхідно надати до суду розрахунок затраченого часу для відшкодування правової допомоги. Доводиться додатково пояснювати клієнту та суддям, що розуміється під певною послугою, тобто розкривати структуру такої послуги.

Нажаль, вітчизняні органи адвокатського самоврядування не ведуть роботу над уніфікацією термінології юридичних послуг. Проте така уніфікація доволі поширена більшості цивілізованих країн. Так, American Bar Association (ABA) у співучасті з провідними юридичними компаніями в 1990 розробили Єдину систему управління завданнями (Uniform Task-Based Management System, UTBMS). Ідея полягала в тому, щоб створити перелік послуг, які зазвичай надаються юристами в роботі над тим чи іншим проектом (справою).

В результаті, юридичну діяльність було поділено на певні групи:

 1. Загальна діяльність (Activity Codes) ;
 2. Банкрутство (Bankruptcy) ;
 3. Консультування (Counseling);
 4. Витрати (Expenses) ;
 5. Судовий процес (Litigation) ;
 6. Трудові компенсації (Workers’ Compensation) .

Кожній групі на основі перших літер її назви було присвоєно певний літеральний код. Приміром, «Загальна діяльність» отримала код A (Activity), «Судовий процес» – L (Litigation). В межах кожної групи було визначено найбільш типові послуги із присвоєння індивідуального коду кожній послузі. Наприклад, послуга «Обмірковування та розробка стратегії по справі (Analysis/Strategy)» отримала код – L120, «Оплата судового збору (Courtfees)» - E112. Таким чином, будь-який користувач має можливість лише по коду визначити, яка саме послуга була надана. Для зручності використання всі послуги були пронумеровані з певним інтервалом (110, 120, 130 і т.д.), що дозволяє без особливих потреб доповнити розділ новими послугами.

Зручність використання UTBMS полягає ще й в тому, що кожна послуга має детальне розшифрування. Перед додаванням, на основі опису, послуги юрист може визначити чи охоплюються його дії цією послугою. Так само і клієнт може для себе прояснити, що саме робив юрист надаючи певну послугу. Відповідні коди також усувають проблеми щодо нерозумінням суддями об’єму правової допомоги, яка була надана стороні по справі.

В 80-х роках відбувається стрімка інформатизації різних сфер суспільного виробництва. Інформатизація не оминула і юридичні послуги. При аналізі законодавства, зібранні та дослідженні доказів юристи все частіше почали використовувати різноманітне програмне забезпечення. Власне, і самі докази змінили свою форму. З’явилися докази, які містяться в базах даних або інтернет-мережі, що потребувало додаткові знання, використання новітніх комп’ютерних програм та залучення відповідних експертів. Все це стало передумовою запровадження в 1998 році Стандарту обміну юридичними даними в електронному вигляді (Legal Electronic Data Exchange Standard, LEDES).

LEDES містять як власні коди, так і увібрали в себе окремі коди з UTBMS з відповідним змінами та правками. В результаті було виокремлено наступні розділи:

 • Управління знаннями (Knowledge Management);
 • Електронне дослідження (eDiscovery);
 • Злиття і поглинання (M&A);
 • Патентування (Patent);
 • Знаки для товарів та послуг (Trademark);
 • Витрати (Expenses);

В моменту свого запровадження UTBMS та LEDES були суттєво змінені та доповнені з урахуванням розвитку ринку юридичних послуг. Позитивний досвід використання UTBMS та LEDES сприяв створенню на основі них інших класифікаторів. Так, Канадська асоціація адвокатів (Canadian Bar Association) адаптували розділ UTBMS «Судовий процес» та підготувала на його основі власні коди для визначення послуг у судовому провадженні - Canadian Litigation Code Set. Для юрисдикції Великобританії та Уельсу було підготовлено Jackson EW-UTBMS Litigation «J-Code-Set».

Для полегшення обслуговування юридичного бізнесу уніфіковані коди були інтегровані у спеціалізоване програмне забезпечення. Так, система Pentry дозволяє полегшити роботу юристів шляхом використання діючих UTBMS або LEDES кодів у власній діяльності. В Pentry передбачена можливість імпортувати повністю чи частково UTBMS або LEDES коди, в тому числі лише окремі послуги в межах певної групи. Навпроти кожної послуги передбачено можливість визначити тип оплати (фіксована, погодинна, за одиницю), а також розмір ставки. Також можна пакетно встановити тип оплати та ставку для всіх послуг певної групи.

Перед імпортом можна також встановити опцію «перезаписати». Відповідна опція дозволяє видалити всі раніше додані послуги та записати їх заново. По закінченню імпорту всі послуги будуть доступні в розділі Послуги компанії.

Список послуг стане також доступними під час додавання нової послуги. Обравши послугу зі списку, Pentry автоматично підтягне форму оплати та вартість послуги.

У випадку будь-яких змін користувачі мають змогу оновити свої послуги без необхідності нового встановлення форми оплати чи ставки. Якщо UTBMS та LEDES вже були раніше імпортовані зайшовши заново в розділ імпорту UTBMS та LEDES користувачу буде відображено актуальну версію назв послуг та їх опису, проте форма оплати та вартість буде автоматично виставлено на підставі даних, які були встановлені під час минулого імпортування. При перегляді наданих послуг клієнту виводиться найактуальніша версія опису послуги.

В Pentry постійно триває робота над перекладом UTBMS та LEDES на інші мови, пошуком найбільш вдалого перекладу назв послуг та їх опису. На даний час, в рамках проекту Pentry також триває робота над розробкою власного класифікатора кодів, який буде повністю відповідати потребам ринку надання юридичних послуг в Україні.