Adding options

Підготовчі дії

Перед додавання опцій в продукти треба, щоб опція та її варіації були додані до системи (меню Продукти > Опції продуктів). Після додавання до системи опції та варіації стануть доступними для додавання в продуктах.

Крок 1. Додавання опції та варіацій

 1. Перейдіть до вкладки Опції, що знаходиться у вікні налаштування продукту.
 2. Натисніть на кнопку 
 3. В полі Вид оберіть опцію, яку плануєте додати.
 4. В полі Варіації оберіть одну або декілька варіацій, які бажаєте додати до продукту.
 5. Вкажіть ціну варіації (за потреби), якщо вибір варіації має впливати на загальну ціну продукту.
  • збільшує ціну ( + )
  • зменшує ціну ( - )
  • змінює ціну на ціну обраного значення ( = )
 6. Задайте додаткові налаштування (за потреби)
  • обов'язкова опція - якщо вказана опція є обов'язковою для вибору під час замовлення продукту клієнтом.
  • за замовчуванням - якщо варіація буде автоматично застосовуватися під час замовлення продукту клієнтом.
  • видалити та перезаписати всі існуючі опції - якщо потрібно видалити всі варіації обраної опції та створити їх заново.
 7. Натисніть на кнопку Зберегти.


Крок 2. Налаштування параметрів опції

В розділі Опції у вікні редагування продукту можна здійснити додаткові налаштування параметрів кожної опції

зробити вибір хоча б однієї варіації опції обов'язковим при замовленні продукту клієнтом. Клієнт не матиме змоги замовити продукт не обравши хоча б одну варіацію.
дозволити клієнтам здійснювати вибір варіацій опції. Вибір варіацій буде доступним, але не буде обов'язковим.
активувати відображення опції та доступних варіацій в описі продукту. Доступні варіації будуть відображатися в описі, як характеристики продукту.
змінити статус опції (активація/деактивація). Неактивні опції не відображаються в продукті та описі.


Previous page Adding products Next page Adding images